DSpace is Live

Welcome to our Electronic Repository of the Flight Academy National Aviation University.

Вітаємо на сторінках Інституційного репозитарію Льотної академії Національного авіаційного університету! Наш електронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами ЛАНАУ.

Положення про інстутиційний репозитарій (електронний архів) ЛА НАУ

Авторський договір

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Alma Mater

Льотна академія Національного авіаційного університету

Збірники наукових праць

Збірники наукових праць ЛА НАУ

Матеріали конференцій

Матеріали конференцій ЛА НАУ

Праці та документи інших підрозділів академії

Праці та документи інших підрозділів академії

Факультет авіаційного менеджменту (ФАМ) 2023

Факультет авіаційного менеджменту ЛА НАУ (створено з 1 липня 2022 року)

Факультет льотної експлуатації (ФЛЕ) 2023

Факультет льотної експлуатації ЛА НАУ (створено з 1 липня 2022 року)

Факультет льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху (ФЛЕ та ОПР) (до 2022 року)

Факультет льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху ЛА НАУ (до 2022 року)

Факультет менеджменту (ФМ) (до 2022 року)

Факультет менеджменту ЛА НАУ (до 2022 року)

Фонд авторефератів дисертацій

Фонд авторефератів дисертацій ЛА НАУ

Фонд дисертацій

Фонд дисертацій ЛА НАУ

Фонд монографій

Фонд монографій ЛА НАУ