Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/448
Title: Материаловедение. Изучение процесса кристаллизации и строения слитка: учебно-методическое пособие
Other Titles: Матеріалознавство. Вивчення процесу кристалізації і будови зливка: навчально-методичний посібник
Authors: Королёв, Сергей Васильевич
Максимова, Людмила Александровна
Корольов, Сергій Васильович
Максимова, Людмила Олександрівна
Keywords: материаловедение
матеріалознавство
Issue Date: 2008
Publisher: Кировоград: ГЛАУ
Citation: Материаловедение. Изучение процесса кристаллизации и строения слитка : учебно-методическое пособие для курсантов ГЛАУ / С. В. Королёв, Л. А. Максимова. - Кировоград : ГЛАУ, 2008. - 14 с.
Abstract: В учебно-методическом пособии рассматриваются основные закономерности процессов кристаллизации, изучаются основные варианты строения и ориентации кристаллов при затвердевании капель растворов. В пособии также изучаются основные методы получения микрошлифов и изломов образцов различных металлических слитков, приводятся чертежи и диаграммы характерных случаев. На примере системы Fe-C объясняются процессы спонтанной кристаллизации, устанавливается влияние размеров зародышей на ход процесса кристаллизации, выясняется влияние степени переохлаждения на параметры кристаллизации и на характерный размер зерна, на многочисленных примерах рассматривается реальное строение различных слитков, приводятся фотографии шлифов, изломов и слитков. Учебно-методическое пособие может быть рекомендовано для курсантов ГЛАУ дневной и заочной форм обучения, а также для студентов других ВУЗов, изучающих дисциплину «Материаловедение». У навчально-методичному посібнику розглядаються основні закономірності процесів кристалізації, вивчаються основні варіанти будови і орієнтації кристалів при затвердінні крапель розчинів. У посібнику також вивчаються основні методи отримання мікрошліфів і зламів зразків різних металевих злитків, наводяться креслення і діаграми характерних випадків. На прикладі системи Fe-C пояснюються процеси спонтанної кристалізації, встановлюється вплив розмірів зародків на хід процесу кристалізації, з'ясовується вплив ступеня переохолодження на параметри кристалізації і на характерний розмір зерна, на численних прикладах розглядається реальне будова різних злитків, наводяться фотографії шлифов, зламів і злитків. Навчально-методичний посібник може бути рекомендовано для курсантів ДЛАУ денної та заочної форм навчання, а також для студентів інших ВНЗ, які вивчають дисципліну «Матеріалознавство».
URI: http://dspace.sfa.org.ua:80/handle/123456789/448
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koroliov_materialovedenie_1.pdf373.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.