DSpace is Live

Welcome to our Electronic Repository of the Flight Academy National Aviation University.

Вітаємо на сторінках Інституційного репозитарію Льотної академії Національного авіаційного університету! Наш електронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами ЛАНАУ.

Положення про інстутиційний репозитарій (електронний архів) ЛА НАУ

Авторський договір

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Alma Mater

Льотна академія Національного авіаційного університету

Збірники наукових праць

Збірники наукових праць ЛА НАУ

Матеріали конференцій

Матеріали конференцій ЛА НАУ

Праці та документи інших підрозділів академії

Праці та документи інших підрозділів академії

Факультет льотної експлуатаціЇ (ФЛЕ)

Факультет льотної експлуатації ЛА НАУ

Факультет менеджменту (ФМ)

Факультет менеджменту ЛА НАУ

Факультет обслуговування повітряного руху (ФОПР)

Факультет обслуговування повітряного руху ЛА НАУ

Фонд авторефератів дисертацій

Фонд авторефератів дисертацій ЛА НАУ

Фонд дисертацій

Фонд дисертацій ЛА НАУ